Moc vám děkuji za pomoc v nouzi, jež se mi dostala a bez níž bych těžko byla tam, kde jsem. Vdala jsem se, narodila se mi druhá dcera, vystudovala jsem Evangelickou akademii sociálně právní a aktuálně pokračuji studiem na VŠ. 

                                                                     Martina Urbanová–Zbirovská