Myslím si, že v životě člověka je důležité umět pomáhat ostatním, kteří se dostanou do špatné životní situace. To se může stát každému z nás a nemusí to být jeho vlastní vinou.  Proto jsem se rozhodl pomáhat vaší organizaci.

Richard Stára, majitel hotelu Chvalská tvrz a Restaurace Sezóna