Velice mě těší, že vaše organizace získala podporu z Nadace Avast. Poprvé jsem o SKP HOPO slyšel od své ženy Jenny, která objevila vaši organizaci přes IWAP. Oba jsme cítili, že tvůrčím  způsobem naplňujete velmi důležitou potřebu, která maximalizuje příležitosti pro romské rodiny a další potřebné v začlenění do společnosti. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší snaze.

Alan Rassaby, General Counsel and Corporate Secretary, Avast Software