Umístili jsme se na 3. místě v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a proto nám Nadační fond Tesco věnoval
10 000 Kč na vybavení azylového domu.