Velice nás těší spolupráce a podpora firem z Horních Počernic. Děkujeme panu řediteli Petrovi Hobzovi a firmě Flow East Management za finanční dar 50 000,- Kč, který bude použit na obnovu jedné z budov pro matky s dětmi více informací na