Film Moudrost traumatu ukazuje cestu k pochopení a možnosti využívat opravdové moudro svého traumatu. Dr. Gabor Maté nám dává novou vizi: Společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci. Film obeznamuje společnost s traumatem ve všech oblastech lidského konání, včetně vzdělávání, rodičovství, zdravotnictví a práva. Je také svědectvím o tom, že existuje možnost se z traumatu uzdravit a posunout se, jak je patrné z osudů hlavních postav. Po promítání filmu bude následovat beseda s terapeuty Zdenkem a Šárkou Weberovými. Výtěžek z akce bude použit pro azylový dům. Vstupenky je možné koupit zde https://vstupenky.divadlopocernice.cz/kulturni-centrum-horni-pocernice/standard/Hall/Index/126418/DKOJD8zCPdObFn_sla_Q5t_plu_lpA_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wiTKOoPdip57Odgg5qtSkhpPThw6g__