Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/skphopocz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/skphopocz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Základní informace | SKP HOPO

Základní informace

Azylový dům pracuje s programem komunitního bydlení, který rozvíjí dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti. Každá rodina či jednotlivec tak individuálně  pracuje a plánuje veškeré aktivity společně se svým klíčovým sociálním pracovníkem. Učí se hospodaření s penězi i odpovědnosti ke komunitě a společnosti.

Maximální doba poskytování služby je 1 rok.

K tomu nám pomáhá komunitní systém bydlení, v rámci kterého klienti přebírají spoluzodpovědnost za činnosti týkající se správy a údržby jednotlivých ubytovacích zařízení v azylovém domě.

Cílovou skupinou služby jsou rodiny či jednotlivci pečující o dítě, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba poskytuje pomoc i osobám, u kterých je ve spolupráci s OSPOD plánován návrat dítěte zpět do jejich péče.

Zázemí:

   Kapacita azylového domu je 84 lůžek.
   Disponujeme možností poskytnout ubytování až 8členným rodinám

V rámci areálu azylového domu mohou klienti využít tři venkovní hřiště, zahradu, hudebnu, sportovní hernu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, sportovní náčiní, stejně jako používat přítomné hračky a společenské hry.

Finanční informace

Finanční příspěvek klientů je povinný. Úhrada je sjednávána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách. Za dospělou osobu činí tento příspěvek 80 Kč, za dítě 40 Kč za den.

Poplatek zahrnuje úhradu ubytování společně s poplatky za služby (elektrická energie, teplo, teplá a studená voda) a dalšími provozními náklady spojenými s poskytováním ubytování. Klienti mohou využít i další doplňující fakultativní služby, jako např. (praní prádla v automatické pračce a používání vlastních elektrospotřebičů). Tyto služby jsou hrazeny klientem nad rámec úhrady za ubytování v Azylovém domě.

Podmínky k přijetí do služby

  • Zájemce kontaktuje pracovníky azylového domu SKP telefonicky či osobně.

 Jsou mu následně sděleny podmínky pro uskutečnění vstupního pohovoru.

Při vstupním pohovoru předloží:

  • občanský průkaz, k ověření totožnosti (pouze k nahlédnutí)
  • rodný list k ověření údajů (pouze k nahlédnutí)
  • životopis
  • zprávu o situaci dětí v rodině od příslušného oddělení OSPOD
  • budoucí uživatel  doloží před nástupem do služby  potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pobyt v azylovém domě

Vybavení pokojů a společných prostor podléhá rychlému opotřebení a je třeba je často obměňovat.

Nábytek do jednoho pokoje stojí v průměru 25 000,- Kč

V případě zájmu o podrobnější informace pište na info@skphopo.cz 

nebo volejte každý všední den od 8:00 – 23:00 hod. na telefonní číslo 734 393 597


Provozní řád 

   Provozní řád Azylového domu SKP HOPO

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice od roku 2008 používá systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001.