Angličtina pro děti

Od června 2016 probíhá každé úterý v prostorách azylového domu výuka angličtiny pro školní i předškolní děti.

Pestrý program této služby zajišťují dobrovolníci. Kromě základů anglického jazyka se zde děti učí komunikovat, koncentrovat
a pracovat ve skupině. Pro školáky je to výborná příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce, který se učí na základní škole. Předškolní děti se touto formou připravují na přechod do školního prostředí. 

Kontakt:

Gabriela Selinger, email: selinger@skphopo.cz