Financování

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO) je financováno z dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů hl. města Prahy a jejích městských částí, z příjmů z vlastní činnosti, z darů od individuálních a firemních dárců, z příspěvků nadací a ze sbírkových a benefičních akcí.

 

Hospodaření Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2018

 

Výnosy Náklady
prodej služeb a zboží 1 155 440 Kč mzdové náklady 8 726 650 Kč

dary

563 354 Kč materiál 1 645 001 Kč
dotace 12 120 032 Kč služby 3  441 195 Kč
ostatní výnosy 51 432 Kč ostatní náklady 143 457 Kč
Celkem 13 890 258 Kč Celkem  13 956 303 Kč