Financování

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO) je financováno z dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů hl. města Prahy a jejích městských částí, z příjmů z vlastní činnosti, z darů od individuálních a firemních dárců, z příspěvků nadací a ze sbírkových a benefičních akcí.

Hospodaření Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2016

Výnosy Náklady
prodej služeb a zboží 1 068 824 Kč mzdové náklady 5 474 834 Kč

dary

196 361 Kč materiál 459 347 Kč
dotace 6 789 681 Kč služby 2 078 196 Kč
ostatní výnosy 35 557 Kč ostatní náklady 177 308 Kč
Celkem 8 090 423 Kč Celkem  8 189 685 Kč