Filozofie a hodnoty organizace

 

   služba potřebným

   naděje

   úcta

  milosrdenství

 

Zřizovatelem SKP HOPO je Evangelická církev metodistická v České republice. Je to početně malá církev evangelikálního charakteru, celosvětově však jedna z největších protestantských církví, zejména v USA (United Methodist Church).

Zastřešující organizací je Diakonie Evangelické církve metodistické, která sdružuje střediska poskytující celou řadu sociálních služeb na různých místech České republiky.