Plechové domky pro naše mamky

Příběh Marie

Vlivem mnoha okolností se mohou rodiny ze dne na den ocitnout na ulici, jako tomu bylo i v následujícím příběhu. V červnu se na nás obrátila Marie, 32 let, matka dvou dětí. Její manžel byl alkoholik s velmi násilnickou povahou, a proto se po mnoha letech trápení rozhodla utéci a požádala o náhradní ubytování u nás v azylovém domě. Matka trpěla úzkostmi a obavami o život svůj a svých dětí. Zpočátku neměla peníze na živobytí a bylo potřeba jí pomoci, aby opět našla rovnováhu a stabilitu nejen v osobní, ale i ve finanční rovině. Svůj pobyt v azylovém domě ukončila po osmi měsících, kdy se podařilo získat pro ni sociální byt na Praze 9.  Zároveň přestala být závislá na vyplácení sociálních dávek, protože našla stabilní zaměstnání ve svém oboru. Pobyt v azylovém domě hodnotila jako zásadní ve svém životě, našla zde sebedůvěru v sebe sama a schopnost postavit se na vlastní nohy.

Azylový dům

Domov je pro mnohé z nás nejdůležitějším místem v životě, proto nabízíme náhradní domov rodinám, které ho ztratily. Během 19 let existence jsme poskytli zázemí více než 2 600 klientům a zabránili tak rozpadu mnoha rodin.

Kvalita služeb je jednou z hodnot, které prosazujeme, a proto dbáme i na komfort a zlepšení ubytovacích podmínek. Zázemí uživatelů azylového domu tvoří několik budov. Za podpory mnoha dárců se nám v minulém roce podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci jedné z nich. Stále nám však zbývá nahradit další, která je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Budovu chceme zcela odstranit a na jejím místě postavit nový komplex z obytných kontejnerů. Stavba by měla nabídnout pohodlné ubytování pro 5 matek s dětmi, které se ocitly se na okraji společnosti.

Celkové předpokládané náklady na pořízení stavby činí 1 150 000 Kč. Projekt nemůžeme zahájit, pokud nebudeme mít k dispozici celou částku. Zbývá nám zajistit ještě 500 000 Kč, které bychom rádi získali za podpory soukromých dárců. Cílem projektu je přestěhování matek s dětmi do nového bezpečného a příjemného prostředí ještě před letošní zimou.

Pokud se nám nepodaří objekt vybudovat v daném čase, bude nepříznivá situace matek s podobným osudem jako paní Marie, žijících na samém okraji společnosti, trvat další dlouhé měsíce.  Věříme, že i díky Vaší pomoci se tento scénář nenaplní a společně to dokážeme.

Na počátku bude buňka a na konci místo pro život!

Poskládejte to s námi.

Současný stav budovy.