Duchovní podpora

Služba kaplana v SKP HOPO zahrnuje dvě oblasti:

►   duchovní péče o klienty azylového domu

►   spolupráce s Klubem seniorů, který se schází v SKP HOPO jednou týdně

Co od této služby můžete očekávat?

►   nezávislost na vedení Střediska a sociálních pracovnících 

►   možnost se svěřit a hledat oporu

►   orientaci v otázkách vlastní existence

►   osobní modlitby a zpověď

►   podporu a hledání víry a duchovního života

 

 

►   možnost osobních pravidelných sezení

►   pravidelné slovo na společné komunitě

►   vzdělávání v základech křesťanství – bible, církev, svátosti

►   informování o jiných náboženstvích, mezináboženský dialog

►   spolupráci s farářem a místní farností ECM nacházejíci se vedle SKP HOPO 

 

V případě zájmu nás kontaktujte: čtvrtek – 17:00 – 22:00 hod., pátek 11:00 – 17:00

Bohoslužby na faře Evangelické církve metodistické se konají každou neděli v 9:30 hod.

Kontakt:

Filip Gärtner

kaplan, duchovní péče

mobil: 734 393 597

e-mail: filip.gartner@seznam.cz