Principy a cíle služby

Naše služba je specifická svou snahou o udržení celistvých rodin a obnovení jejich fungování.  Z toho důvodu přijímáme do Azylového domu oba rodiče a s rodinou pracujeme komplexně.  

U matek klademe důraz na podporu kompetencí v péči o dítě. U otců pracujeme na prohlubování pracovních návyků a schopnosti finančně zaopatřit rodinu. Individuálně se věnujeme prohlubování finanční gramotnosti, hospodaření s penězi a znalosti vlastních práv a povinností ve vztahu ke společnosti. 

V čem hlavně spočívá naše práce:

►   Pomáháme hledat klientům pracovní uplatnění na trhu práce.

►   Podporujeme zodpovědnou výchovu a péči o dítě a aktivní rodičovství obou rodičů.

►   V rámci aktivit pro předškolní a školní děti dbáme na posilování zdravých životních návyků, pravidelnou školní docházku a osobní rozvoj.

►   Za asistence rodičů doučujeme děti pravidelně školní látku.

►   Poskytujeme klientům psychologické a duchovenské služby.

Další informace o azylovém domě SKP HOPO a jeho službách se můžete dočíst v Hornopočernickém zpravodaji  v článku SKP HoPo slaví 18. Narozeniny a na stránce Pro média.