Financování

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO) je financováno z dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtů hl. města Prahy a jejích městských částí, z příjmů z vlastní činnosti, z darů od individuálních a firemních dárců, z příspěvků nadací a ze sbírkových a benefičních akcí.

 

Hospodaření Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice v roce 2021

 

Výnosy Náklady
prodej služeb a zboží      956 560 Kč mzdové náklady 13 001 919 Kč

dary

     790 504 Kč materiál    1 661 851 Kč
dotace 16 893 969 Kč služby    3 681 908 Kč
ostatní výnosy         62 834 Kč ostatní náklady       359 097 Kč
Celkem 18 703 867 Kč Celkem  18 704 775 Kč