Historie

Na místě našeho azylového domu stávala už ve 14. století dřevěná tvrz a zemědělská usedlost. Dnes jejich místo zaujímá nápadná budova klasicistního zámku – panského domu, postavená roku 1812 a rozsáhlý uzavřený areál. Na přelomu 19. a 20. století byla majitelkou italská hraběnka Olga Meraviglia-Crivelli.

Spolek péče o sirotky zde od roku 1927 do roku 1947 provozoval sirotčinec a částečně péči o seniory. Areál bývalého zámku byl zakoupen s podporou Metodistické církve z USA. V roce 1958 byl areál znárodněn. V roce 1997 získala majetek zpět Evangelická církev metodistická.

Evangelická církev metodistická získala majetek zpět v roce 1997 a v červenci 1999 zde zahájilo Středisko křesťanské pomoci svoji činnost, ve které navázalo na tradici péče o lidi v těžké životní situaci.