Systém řízení kvality

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO) má od roku 2008 zavedeny Standardy kvality sociálních služeb. V roce 2008 získalo Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice také certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. Certifikát s platností na 3 roky stvrzuje, že SKP HOPO úspěšně implementovalo a používá systém managementu kvality v souladu s výše uvedenou normou. Systém managementu kvality v SKP HOPO prochází pravidelným ročním dozorovým auditem. Recertifikační audity proběhly úspěšně v roce 2011, 2014, 2017, 2020 a 2023.  Externí audity provedla akreditovaná certifikační společnost CERT-ACO s.r.o. 

   Certifikát ISO ke stažení zde [pdf, 99 kB]

   Certifikát ISO v EN ke stažení zde [pdf, 102 kB]

   Certifikát ISO v DE ke stažení zde [pdf, 102 kB]

►   Jednáme v souladu s politikou kvality SKP HOPO [pdf, 180 kB]